ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติที่บ้านลูกค้า (คุณโม)

รายละเอียดงาน

สถานที่ติดตั้ง: Town in Town

ผลิตภัณฑ์: Happy Plant Beginner Kit

วันที่ติดตั้ง: 12 มี.ค. 60

ระยะเวลาติดตั้ง: 3 ชั่วโมง 1500 – 1800

จำนวนโซน: 1 (จากทั้งหมด 8 โซน)

การตั้งเวลารดน้ำ: 0700, 0900, 1100, 1300 ครั้งละ 5 วินาที

ผักที่ปลูก: Green Oak, Red Oak, Green Cos

การติดตั้ง (12 มี.ค. 60)

สถานที่ติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

ก่อนติดตั้ง

ก่อนติดตั้ง

ติดตั้งตะแกรง

ติดตั้งตะแกรง

เป็นกิจกรรมครอบครัวที่มีคุณค่า

เป็นกิจกรรมครอบครัวที่มีคุณค่า

เทคนิคการใช้ เคเบิ้ลไทร์ รัดกระถาง และยังยกเข้าออกได้

เทคนิคการใช้ เคเบิ้ลไทร์ รัดกระถาง และยังยกเข้าออกได้

ติดตั้งกระถางเสร็จแล้ว

ติดตั้งกระถางเสร็จแล้ว

ติดตั้งหัวน้ำหยด

ติดตั้งหัวน้ำหยด

เทคนิคการยึดกระถางด้วยการเพิ่มสายรัดกระถางที่อยู่ตรงขอบ

เทคนิคการยึดกระถางด้วยการเพิ่มสายรัดกระถางที่อยู่ตรงขอบ

ติดตั้ง aMG Plant Buddy Controller

ติดตั้ง aMG Plant Buddy Controller

 

เดินระบบน้ำแล้วเสร็จ

เดินระบบน้ำแล้วเสร็จ

16 มี.ค.60 ต้นอ่อนงอกแล้ว

16 มี.ค.60 ต้นอ่อนเริ่มงอก

S__7110669

 

21 มี.ค. 60

21 มี.ค.60 21 มี.ค.60 21 มี.ค.60 21 มี.ค.60 21 มี.ค.60