ผักอะไรก็ปลูกเองได้…ง่ายนิดเดียว (ย้ายปลูกเมล่อน)

หลังจากผ่านการเพาะเมล็ดเรียบร้อยแล้วต้นกล้าเติบโตแข็งแรงพร้อมย้ายปลูกหรือยัง ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

ใบเลี้ยง ใบจริง

ต้นกล้าเมล่อนที่เราจะย้ายปลูก ควรมีอายุ 12-15 วัน หรือสังเกตจากใบว่ามีใบจริง 2-3 ใบแล้ว สำหรับต้นกล้าจั่นมีอายุกล้า 16 วันแล้ว เพราะอากาศช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็น

 

 

ระบบน้ำที่ใช้ในการปลูกเมล่อน

ระบบน้ำเป็นระบบน้ำหยด 1 ต้นต่อ 1 หัว ใช้ปั้มขนาด  ตามภาพ

ระบบน้ำ    ระบบน้ำโดยควบคุมการให้น้ำโดยต้ังเวลา Timer

ขั้นตอนการย้ายปลูกง่ายๆ

1.เตรียมวัสดุปลูก คือ ขุยมะพร้าว (โดยผ่านการแช่น้ำเปล่ามา 1 คืน) หรือถ้าขุยมะพร้าวปรับ pH (ความเป็นกรดเป็นด่าง )มาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยโดยใช้เครื่องวัด pH วัดค่าซึ่งค่าได้ควรจะอยู่ระหว่าง 6.5-7.0ย้ายปลูก

2.นำขุยมะพร้าวใส่ภาชนะที่จะปลูก สำหรับจะใช้กระถางขนาด 10 นิ้วเพราะสะดวกในการขนย้าย

3.ย้ายกล้าจากถาดเพาะมายังกระถาง โดยเวลาย้ายจะเด็ดยอดของเมล่อนออกกอ่นและจะจับตรงลำต้นใกล้ๆโคนอีกมือที่ว่างก็ใช้นิ้วดันบริเวณก้นถาดเพาะขึ้นมาก็จะได้ตุ้มของต้นกล้า รากของเมล่อนจะไม่เกิดความเสียหาย

4. กลบด้วยขุยมะพร้าวโดยให้ใบเลี้ยงอยู่เสมอระดับขุยมะพร้าวเพื่อป้องกันการหักของลำต้น

5.รดน้ำอีกคริ้งหลังย้ายปลูกเสร็จเรียบร้อย

เพียงเท่านี้การย้ายปลูกก็เสร็จสมบรูณ์แล้วล่ะคะ เราจะเริ่มรดน้ำโดยน้ำจะผสมกับสารละลาย A,B หรือที่เราเรียกกันว่าปุ๋ยน้ำ  EC ที่ 1.9-2.2 ใน 2 สัปดาห์แรกTrick2

บางคนอาจจะมองว่ายุ่งยากแต่ถ้าได้ลองลงมือทำจริงๆจะรู้ว่าสนุกและเพลิดเพลินกับการปลูกผักแค่ไหน เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ระหว่างการปลูกเมล่อนหรือพืชอื่นๆ สามารถแลกเปลี่ยนได้นะคะ