วิธีดูขาของ Microcontroller

โดยปกติ Microcontroller แต่ละรุ่น จะมีหลายขา แต่ละขาอาจทำได้หลายหน้าที่ เช่น

 • เป็น Digital Input เพื่อรับสัญญาณ Digital จากภายนอก
 • เป็น Digital Output เพื่อส่งสัญญาณ Digital สู่โลกภายนอก
 • เป็น Analog to Digital Converter (ADC) เพื่ออ่านค่าแรงดันไฟจากอุปกรณ์ภายนอก
 • เป็น Digital to Analog Converter (DAC) เพื่อส่งค่าแรงดันไฟสู่อุปกรณ์ภายนอก
 • เป็นขา Input / Output สำหรับการใช้งานร่วมกับโมดูลสื่อสาร เช่น I2C, UART, SPI, SDIO
 • อื่นๆ ที่ Microcontroller แต่ละรุ่นสามารถทำได้

ในการกำหนดว่าจะใช้งานขาใดทำหน้าที่อะไร เราจะต้องกำหนดทางซอฟต์แวร์ ด้วยการตั้งค่าในหน่วยความจำ (Register) ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง (คล้ายกับการกำหนดค่าการทำงานของเครื่องจักรกล เพียงแต่เครื่องจักรกลทั่วไปมีปุ่มหรือสวิตช์ให้เลือก/กด ได้ง่าย แต่ Microcontroller ไม่มีปุ่มหรือสวิตช์ จึงต้องกำหนดการตั้งค่าด้วยซอฟต์แวร์ในหน่วยความจำโดยตรง) และขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่ากำหนดให้แต่ละขาทำหน้าที่อะไรได้บ้าง แม้ว่าตัวอย่างในเอกสารนี้จะสอนวิธีการดูขาของ Microcontroller ตระกูล STM32F4 เทคนิคเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ได้กับ Microcontroller ตระกูลอื่นๆ ก็ได้เช่นกัน โดยมีขั้นตอนพื้นฐานคือ

 1. ดูว่าบอร์ดใช้ Microcontroller ตระกูลไหน รุ่นไหน (เบอร์ไหน?)
 2. ดูว่า Microcontroller ตระกูล/รุ่น ที่ใช้นั้น ใช้ Package อะไร (กี่ขา และตัวถังแบบไหน?)
 3. ดูว่า Package นั้นๆ มีขากี่ขา แต่ละขาทำหน้าที่อะไรได้บ้าง (ขาไหน ทำอะไร?)

รูป 1-1 ขั้นตอนการดูขาของ Microcontroller

จะเห็นได้ว่าพื้นฐานสำคัญของการจะหาข้อมูลเหล่านี้คือต้องดูจาก Datasheet และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (บ่อยครั้ง อาจจำเป็นต้องศึกษาจากหลายเอกสารประกอบกัน)

รูป 1-2 การดูว่า Microcontroller ตระกูลไหน รุ่นไหน
รูป 1-2 การดูว่า Microcontroller ตระกูลไหน รุ่นไหน

 

รูป 1-3 การดูว่า Microcontroller รุ่น STM32F407VG มีขากี่ขา
รูป 1-3 การดูว่า Microcontroller รุ่น STM32F407VG มีขากี่ขา

 

รูป 1-4 การดูว่าขาของ MCU รุ่น STM32F407VG ทำหน้าที่อะไรบ้าง
รูป 1-4 การดูว่าขาของ MCU รุ่น STM32F407VG ทำหน้าที่อะไรบ้าง

 

รูป 1-5 การดูว่าขาที่ 29 คือขาไหน
รูป 1-5 การดูว่าขาที่ 29 คือขาไหน

 

เอกสารอ้างอิง

 1. STM32F4DISCOVERY Discovery kit for STM32F407/417 line Data brief
  http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/data_brief/DM00037955.pdf
 2. STM32F407VG Datasheet http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf