สามารถใช้บอร์ด FiO วัดค่าไฟ AC ได้หรือไม่ (เช่น 220-240VAC)?

ได้แต่ไม่ได้โดยตรง

จำเป็นต้องมีวงจรแปลงไฟ AC ให้อยู่ในช่วงที่ FiO board รับได้คือ 0-3.3VDC

บอร์ด aMG SIGCON – A สามารถใช้แปลงไฟได้ ดูตัวอย่างวงจรและการคำนวณได้จาก ที่นี่.

จากนั้นสามารถใช้ ADC module ของ FiO board ADC เพื่ออ่านค่าเอาท์พุตจาก aMG SIGCON – A.

หลังจากนั้นคุณสามารถนำค่าที่อ่านไปแสดงบนจอ LCD หรือส่งข้อมูลเข้าเครื่อง PC เพื่อประมวลผลหรือพล็อตกราฟต่อไปได้ (เช่น ด้วย aMG USB Converter – N)

คำเตือน:

การทำงานกับไฟแรงสูงมีอันตรายถึงชีวิต จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์และความระวังมาก

นอกจากนั้น เราแนะนำให้ใช้วงจรแยกสัญญาณ (isolation circuit) เพื่อเมื่อเชื่อมต่อวงจรไฟแรงสูงกับเครื่อง PC ไม่เช่นนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของคุณอาจเสียหายได้