การใช้งาน Analog to Digital Converter (ADC) – และ Digital to Analog Converter (DAC)

Download all demo files: AdcDac.7z การใช้งานอนาล็อก IO ระบบวัดคุมในภาคอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ประกอบด้วยภาคตรวจจับ และภาคควบคุมแสดงผล ในส่วนภาคตรวจจับ เซนเซอร์ (Sensor) มีบทบาทสำคัญโดยทำหน้าที่ตรวจจับหรือวัดปริมาณทางกายภาพ เช่น ระยะทาง ความเร็ว แรงกระทำ แรงดันอากาศ ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ความชื้น เป็นต้น แล้วเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาณอนาล็อก เช่นแรงดันไฟฟ้า (0–5 V) หรือกระแสไฟ… read more →