วิธีดูขาของ Microcontroller

โดยปกติ Microcontroller แต่ละรุ่น จะมีหลายขา แต่ละขาอาจทำได้หลายหน้าที่ เช่น เป็น Digital Input เพื่อรับสัญญาณ Digital จากภายนอก เป็น Digital Output เพื่อส่งสัญญาณ Digital สู่โลกภายนอก เป็น Analog to Digital Converter (ADC) เพื่ออ่านค่าแรงดันไฟจากอุปกรณ์ภายนอก เป็น Digital to Analog Converter… read more →