ติดตั้งระบบรดน้ำอัตโนมัติที่บ้านลูกค้า (คุณอ้อม)

สถานที่ติดตั้ง: คลองสามวา

เวลาในการติดตั้ง: 2 วัน

จำนวนโซน: 5 โซน จากทั้งหมด 8 โซน (ที่ต้องมีหลายโซนเพราะ แรงดังปั๊มน้ำบ้านมีจำกัด เปิดหลายหัวพ่นน้ำพร้อมกันไม่ได้ aMG Plant Buddy – Home มีให้ทั้งหมด 8 โซน)

  1. โซนที่ 1 ไม้แขวน
  2. โซนที่ 2 ริมบ้าน
  3. โซนที่ 3 ริมรั้วนอกบ้าน
  4. โซนที่ 4 ริมรั้วในบ้านด้านซ้าย
  5. โซนที่ 5 ริมรั้วในบ้านด้านขวา

ประโยชน์:

  1. เดิมรดน้ำทั้งบ้านวันละ 1-2 ชั่วโมง, ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำงานด้วย, สามารถนำเวลาที่เดิมต้องใช้รดน้ำไปดูแลต้นไม้ด้านอื่น เช่น ตัดแต่งกิ่ง ใส่ปุ๋ย พรวนดิน กำจัดแมลง เป็นต้น
  2. เน้นเดินระบบท่อ PE เส้นหลักๆ และให้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมจุดรดน้ำเองได้ (น้ำหยด, พ่นหมอก, Spray ฯลฯ)
  3. นอกจากรดน้ำ Vertical Garden ยังเพิ่มเติมใช้ควบคุมรดน้ำต้นไม้อื่นๆ ของบ้านได้ด้วย

 

 

DSC_0547

ตัวอย่างหัวรดน้ำแบบ Spray 180 องศา

 

การติดตั้งอุปกรณ์

อุปกรณ์ควบคุมเปิดปิด (Timer) รุ่น aMG Plant Buddy Home

 

 

 

รดกล้วยไม้-ไม่ให้ถูกใบหรือดก

รดน้ำกล้วยไม้โดยไม่ให้น้ำถูกใบ

20 มี.ค.60

ผลลัพธ์บ้านคุณอ้อม ณ 20 มี.ค. 60