การสื่อสารโดยตรงผ่านระบบเครือข่าย โดย UDP

การสื่อสารกันระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านระบบเครือข่าย สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้เครื่องมือของ Waijung Blockset ตัวอย่างดังต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตการสื่อสารกันโดยใช้ UDP โดยจะมีอยู่ใน Waijung เวอร์ชั่น 13.11a เป็นต้นไป การสื่อสารโดยใช้ UDP ผ่านระบบเครือข่ายนี้ สามารถใช้สื่อสารกันระหว่าง ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ The Benefit ข้อดีของการสื่อสารแบบ UDP ก็คือ สามารถสื่อสารกันได้เร็ว และส่งข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก ระหว่างหลายๆจุดภายในระบบเครือข่าย… read more →